EHBO Cursus

Het is schrikbarend slecht gesteld met de EHBO kennis van Nederlanders. Uit gegevens van het Rode Kruis is gebleken dat twee van de drie Nederlanders niet weet hoe te handelen bij ongelukken. Zelfs bij ongelukjes in en om het huis blijken de meeste Nederlanders hulpeloos. Speciaal voor deze mensen heeft NHINC de inloop cursus Eerste Hulp ontwikkeld.

Informatie cursus

Inhoud cursus

Deze praktijkgerichte cursus neemt 1 dag in beslag. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Eerste Hulp: omgaan met bloedingen, brandwonden, botbreuken, shock
  • vitale functies, controle bewustzijn en ademhaling
  • stabiele zijligging
  • reanimatie
  • techniek en toepassing van de AED

Examens:

Na afloop van het onderdeel Eerste Hulp en na afloop van het onderdeel Brand, Ontruiming en Communicatie volgt er een examen. Dit examen bestaat uit:

  • Een meerkeuze kennistoets over het betreffende onderdeel
  • Een praktijkexamen over het betreffende onderdeel
  • 99% slagingspercentage

Kosten

De inloop cursus Eerste Hulp, reanimatie & AED van NHINC is voor iedereen geschikt en wordt gegeven door gecertificeerde instructeurs die garant staan voor een inhoudelijk goede cursus.

Deelnemers die de cursus met goed gevolg afronden, ontvangen een certificaat van NHINC. Dit certificaat is 1 jaar geldig.

Kosten €85,– p.p. excl. BTW

Aanmelden voor de EHBO Cursus

Klantenservice

Over ons

Contactde Gildekamp 4027, 6545 LJ Nijmegen

info@nhinc.nl

06-200 711 64


© copyright © 2023 | NHINC