Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn gewone werknemers. Als er in het bedrijf echter iets gebeurt – er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is misschien wel een ontruiming nodig- dan zijn het BHV’ers die actie ondernemen. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is, of wat zij moeten doen als iemand flauwvalt. Zij weten ook wat zij moeten doen als het gebouw ontruimd moet worden. In zo’n geval zorgen de bedrijfshulpverleners er samen voor dat de mensen zo rustig mogelijk, maar wel snel, het gebouw kunnen verlaten.

Informatie cursus

Locatie cursus

De opleiding zal zowel theoretisch als praktisch gegeven worden op uw locatie. Ook het examen zal op uw locatie worden afgenomen.

Voor beschermende kleding zoals overalls en handschoenen kan de cursist gebruik maken van ons aanbod.

Examens:

Na afloop van het onderdeel Eerste Hulp en na afloop van het onderdeel Brand, Ontruiming en Communicatie volgt er een examen. Dit examen bestaat uit:

  • Een meerkeuze kennistoets over het betreffende onderdeel
  • Een praktijkexamen over het betreffende onderdeel
  • 99% slagingspercentage

Certificering:

Bij positief resultaat van de examenonderdelen ontvangt de cursist het diploma Basisopleiding BHV. Tevens wordt de cursist ingeschreven in de database van het NHINC en ontvangt men een BHV-pas.

Groepsgrootte

Groepsgrootte: Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers

Kosten

Deze zijn € 175,00 (exclusief BTW), inclusief lesmateriaal, 1x examenkosten en certificering bij het NHINC. Bij herkansing van een examen zal € 50,00 euro (excl. btw) in rekening worden gebracht.

Herhaling € 145,00 (exclusief BTW), inclusief lesmateriaal, 1x examenkosten en certificering bij het NHINC. Bij herkansing van een examen zal € 50,00 euro (excl. btw) in rekening worden gebracht.

Op al onze opleidingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Aanmelden voor de BHV Cursus

Klantenservice

Over ons

Contactde Gildekamp 4027, 6545 LJ Nijmegen

info@nhinc.nl

06-200 711 64


© copyright © 2023 | NHINC